אלגברה חלק ג בני גורן עמוד 25 שאלות 19 עד 20

פתרונות מלאים ומפורטים לספר אלגברה ג של בני גורן.
בקשה לפתרון שאלה אפשר בתפריט למעלה.

מנהל האתר-עובד לב ארי.