אלגברה חלק ג בני גורן עמוד 32 שאלות 108 עד 109

פתרונות מלאים ומפורטים לספר אלגברה ג של בני גורן.
בקשה לפתרון שאלה אפשר בתפריט למעלה.

מנהל האתר-עובד לב ארי.