הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון 481-ארכימדס עמוד 76 שאלה 5

קיבינימטיקה-פתרונות מלאים לספר של ארכימדס "הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון 481 " .

בקשת פתרונות דרך התפריט .

מנהל האתר – עובד לב ארי.