מתמטיקה לבוגרי כיתה ט רמה א אדית כהן עמוד 50 שאלה 6

קיבינימטיקה-פתרונות מפורטים לספר מתמטיקה לכיתה ט רמה א של אדית כהן ומריאן רוזנפלד.
בקשת פתרונות בתפריט בעמוד זה.
מנהל האתר-עובד לב ארי.