בני גורן חלק א שאלונים 806 804 עמוד 616 שאלה 40

פתרונות מלאים לספר של בני גורן "מתמטיקה חלק א " 4-5 יחידות שאלונים 804-806 (481-581 ) .
בקשות לפתרון אפשר לבקש בתפריט העליון.
מנהל האתר-עובד לב ארי.