בני גורן מתמטיקה חלק ג שאלון 805 (482 ) עמוד 15 שאלות 47 עד 51

קיבינימטיקה-פתרונות מלאים לספר מתמטיקה חלק ג שאלון 805.
בקשת פתרונות דרך התפריט למעלה.
מנהל האתר-עובד לב ארי