בני גורן מתמטיקה חלק ג שאלון 805 (482 ) עמוד 49 שאלות 1 עד 12

קיבינימטיקה-פתרונות מלאים לספר מתמטיקה חלק ג שאלון 805.
בקשת פתרונות דרך התפריט למעלה.
מנהל האתר-עובד לב ארי