פתרונות מלאים ומפורטים לספר כרך ד שאלון 581 (806) של יואל גבע

כותרתעמודchoos_page_hfilter
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1001 שאלה 391001
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1001 שאלה 411001
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1006 שאלה 581006
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1006 שאלה 621006
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1008 שאלה 681008
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1008 שאלה 691008
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1010 שאלה 21010
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1011 שאלה 51011
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1011 שאלה 71011
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1018 שאלה 361018
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1028 שאלה 221028
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1039 שאלה 41039
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1040 שאלה 61040
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1059 שאלה 51059
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1071 שאלה 11071
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1071 שאלה 21071
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1071 שאלה 31071
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1071 שאלה 41071
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1073 שאלה 131073
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1075 שאלה 321075
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1099 שאלה 541099
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1104 שאלה 701104
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1105 שאלה 731105
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1105 שאלה 751105
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1107 שאלה 831107
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1117 שאלה 1231117
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1123 שאלה 151123
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1129 שאלה 81129
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1136 שאלה 261136
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1136 שאלה 271136
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1139 שאלה 81139
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1141 שאלה 291141
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1144 שאלה 411144
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1144 שאלה 441144
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1145 שאלה 471145
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1145 שאלה 571145
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1148 שאלה 631148
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1150 שאלה 51150
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1152 שאלה 241152
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1157 שאלה 431157
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1158 שאלה 481158
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1163 שאלה 111163
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1164 שאלה 271164
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1173 שאלה 161173
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1173 שאלה 231173
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1182 שאלה 491182
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1184 שאלה 121184
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1186 שאלה 131186
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1195 שאלה 371195
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1209 שאלה 271209
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1211 שאלה 381211
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1212 שאלה 441212
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1214 שאלה 521214
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1215 שאלה 601215
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1216 שאלה 651216
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1216 שאלה 661216
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1219 שאלה 751219
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1224 שאלה 211224
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1225 שאלה 21225
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1231 שאלה 271231
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1231 שאלה 281231
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1233 שאלה 371233
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1236 שאלה 471236
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1237 שאלה 531237
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1244 שאלה 801244
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1271 שאלה 101271
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1285 שאלה 231285
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1286 שאלה 261286
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1286 שאלה 271286
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1286 שאלה 291286
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1286 שאלה 301286
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1292 שאלה 71292
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1292 שאלה 81292
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1295 שאלה 161295
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1296 שאלה 191296
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1297 שאלה 231297
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1297 שאלה 241297
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1297 שאלה 271297
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1300 שאלה 291300
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1300 שאלה 331300
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1303 שאלה 371303
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1303 שאלה 381303
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1304 שאלה 391304
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1304 שאלה 401304
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1307 שאלה 81307
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1315 שאלה 41315
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1341 שאלה 321341
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1342 שאלה 351342
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1342 שאלה 361342
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1343 שאלה 421343
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1345 שאלה 441345
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1346 שאלה 521346
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1348 שאלה 551348
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1348 שאלה 561348
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1349 שאלה 611349
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1349 שאלה 651349
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1353 שאלה 51353
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1354 שאלה 81354
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1354 שאלה 91354
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1355 שאלה 141355
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1355 שאלה 151355
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1355 שאלה 171355
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1356 שאלה 211356
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1360 שאלה 21360
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1360 שאלה 51360
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1361 שאלה 101361
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1361 שאלה 91361
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1363 שאלה 151363
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1363 שאלה 171363
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1373 שאלה 71373
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1375 שאלה 211375
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1376 שאלה 351376
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1387 שאלה 521387
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1389 שאלה 641389
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1399 שאלה 81399
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1401 שאלה 191401
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1401 שאלה 201399
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1404 שאלה 291404
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1412 שאלה 11412
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1429 שאלה 21429
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1429 שאלה 31429
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1430 שאלה 41430
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1430 שאלה 51430
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1430 שאלה 61430
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1431 שאלה 81431
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1431 שאלה 91431
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1432 שאלה 11432
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1433 שאלה 41433
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1433 שאלה 51433
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1434 שאלה 81434
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1435 שאלה 21435
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1436 שאלה 41436
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1436 שאלה 51436
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1436 שאלה 61436
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1437 שאלה 91437
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1438 שאלה 11438
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1439 שאלה 51439
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1439 שאלה 61439
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1440 שאלה 81440
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1441 שאלה 11441
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1445 שאלה 51445
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1448 שאלה 41448
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1449 שאלה 81449
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1449 שאלה 91449
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1451 שאלה 51451
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1451 שאלה 61451
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1454 שאלה 41454
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1457 שאלה 51457
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1461 שאלה 61461
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1462 שאלה 81462
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1462 שאלה 91462
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1463 שאלה 31463
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1465 שאלה 91465
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1467 שאלה 51467
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1467 שאלה 61467
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1468 שאלה 91468
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1474 שאלה 71474
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1481 שאלה 71481
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1492 שאלה 41492
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1492 שאלה 51492
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1492 שאלה 61492
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 650 שאלה 100650
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 677 שאלה 10677
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 677 שאלה 20677
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 677 שאלה 30677
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 677 שאלה 40677
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 677 שאלה 50677
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 683 שאלה 210683
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 683 שאלה 240683
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 683 שאלה 250683
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 684 שאלה 260684
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 684 שאלה 290684
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 685 שאלה 340685
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 686 שאלה 370686
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 686 שאלה 400686
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 686 שאלה 410686
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 687 שאלה 460687
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 687 שאלה 480687
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 688 שאלה 520688
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 688 שאלה 560688
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 695 שאלה 160695
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 696 שאלה 210696
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 696 שאלה 220696
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 696 שאלה 230696
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 699 שאלה 380699
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 703 שאלה 200703
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 712 שאלה 30712
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 712 שאלה 40712
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 713 שאלה 130713
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 713 שאלה 200713
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 713 שאלה 210713
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 713 שאלה 220713
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 713 שאלה 230713
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 720 שאלה 180720
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 720 שאלה 90720
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 724 שאלה 540724
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 727 שאלה 120727
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 727 שאלה 130727
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 727 שאלה 30727
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 727 שאלה 40727
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 727 שאלה 50727
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 727 שאלה 60727
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 727 שאלה 80727
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 728 שאלה 160728
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 728 שאלה 200728
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 728 שאלה 220728
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 728 שאלה 230728
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 728 שאלה 270728
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 728 שאלה 310728
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 739 שאלה 10739
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 739 שאלה 20739
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 739 שאלה 30739
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 739 שאלה 40739
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 740 שאלה 50740
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 740 שאלה 60740
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 741 שאלה 160741
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 741 שאלה 170741
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 742 שאלה 190742
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 742 שאלה 200742
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 742 שאלה 210742
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 743 שאלה 220743
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 744 שאלה 270744
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 745 שאלה 290745
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 746 שאלה 340746
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 747 שאלה 350747
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 747 שאלה 360747
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 747 שאלה 370747
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 748 שאלה 390748
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 749 שאלה 450749
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 750 שאלה 480750
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 763 שאלה 80763
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 770 שאלה 240770
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 770 שאלה 270770
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 770 שאלה 300770
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 770 שאלה 90770
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 773 שאלה 130773
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 778 שאלה 400778
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 778 שאלה 430778
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 782 שאלה 30782
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 782 שאלה 40782
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 782 שאלה 80782
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 799 שאלה 320799
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 802 שאלה 140802
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 802 שאלה 150802
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 802 שאלה 160802
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 802 שאלה 170802
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 802 שאלה 200802
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 802 שאלה 30802
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 802 שאלה 50802
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 802 שאלה 70802
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 803 שאלה 310803
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 810 שאלה 40810
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 812 שאלה 30812
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 814 שאלה 170814
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 814 שאלה 180814
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 814 שאלה 190814
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 815 שאלה 200815
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 816 שאלה 230816
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 816 שאלה 240816
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 816 שאלה 250816
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 817 שאלה 280817
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 818 שאלה 330818
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 819 שאלה 370819
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 819 שאלה 390819
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 819 שאלה 400819
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 846 שאלה 660846
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 847 שאלה 690847
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 852 שאלה 360852
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 853 שאלה 370853
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 854 שאלה 430854
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 862 שאלה 60862
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 878 שאלה 300878
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 899 שאלה 210899
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 899 שאלה 220899
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 921 שאלה 290921
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 927 שאלה 300927
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 928 שאלה 330928
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 928 שאלה 370928
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 944 שאלה 60944
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 944 שאלה 80944
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 972 שאלה 100972
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 972 שאלה 50972
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 972 שאלה 60972
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 972 שאלה 70972
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 975 שאלה 220975
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 978 שאלה 320978
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 991 שאלה 150991
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 991 שאלה 200991
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 995 שאלה 110995
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 995 שאלה 140995
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 997 שאלה 180997
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) פתרונות מלאים
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1129 שאלה 91129
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1132 שאלה 111132
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1132 שאלה 121132
יואל גבע כרך ד שאלון 581 (806) עמוד 1132 שאלה 131132

הספר "מתמטיקה שאלון 806, 5 יח"ל, כרך ד" מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי, המובא בשני כרכים (כרך ג', כרך ד') הוא המשכו של הספר – שאלונים 804 ו- 806 לכיתה י' (כרך א', כרך ב'). הספר מיועד לתלמידים ברמת 5 יחידות לימוד, ומכיל את החומר הנלמד בכיתה יא'. שני הספרים יחד (בארבעת הכרכים) כוללים את כל חומר הלימוד הנדרש לשאלון 806. נושאי הספר: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות, מבחני חזרה.