יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 4-5 יחידותפתרונות מלאים ומפורטים לספר מתמטיקה שאלונים 804-806 כרך א כיתה י  4-5 יחידות ,יואל גבע

 

כותרתעמודchoos_page_hfilter
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 409 שאלה 37409
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 409 שאלה 39409
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 409 שאלה 40409
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 409 שאלה 41409
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 410 שאלה 42410
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 410 שאלה 43410
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 410 שאלה 44410
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 410 שאלה 45410
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 412 שאלה 3412
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 413 שאלה 6413
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 413 שאלה 7413
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 414 שאלה 13414
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 414 שאלה 14414
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 414 שאלה 15414
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 415 שאלה 17415
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 415 שאלה 18415
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 415 שאלה 19415
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 415 שאלה 20415
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 415 שאלה 21415
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 420 שאלה 19420
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 421 שאלה 23421
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 421 שאלה 24421
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 421 שאלה 25421
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 421 שאלה 26421
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 422 שאלה 28422
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 422 שאלה 31422
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 426 שאלה 13426
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 426 שאלה 14426
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 427 שאלה 15427
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 427 שאלה 16427
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 427 שאלה 17427
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 427 שאלה 18427
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 427 שאלה 19427
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 428 שאלה 20428
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 428 שאלה 21428
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 428 שאלה 22428
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 428 שאלה 23428
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 428 שאלה 24428
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 435 שאלה 25435
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 435 שאלה 27435
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 436 שאלה 28436
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 436 שאלה 29436
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 436 שאלה 30436
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 436 שאלה 31436
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 436 שאלה 32436
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 436 שאלה 33436
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 437 שאלה 34437
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 439 שאלה 3439
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 439 שאלה 4439
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 439 שאלה 5439
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 439 שאלה 6439
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 439 שאלה 7439
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 474 שאלה 48474
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 474 שאלה 49474
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 474 שאלה 50474
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 474 שאלה 51474
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 474 שאלה 52474
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 474 שאלה 53474
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 475 שאלה 54475
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 475 שאלה 55475
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 475 שאלה 56475
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 475 שאלה 57475
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 475 שאלה 58475
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 476 שאלה 60476
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 476 שאלה 61476
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 476 שאלה 62476
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 477 שאלה 66477
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 477 שאלה 68477
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 477 שאלה 69477
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 479 שאלה 74479
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 479 שאלה 75479
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 479 שאלה 76479
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 479 שאלה 77479
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 480 שאלה 81480
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 480 שאלה 82480
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 481 שאלה 84481
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 481 שאלה 85481
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 481 שאלה 86481
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 482 שאלה 89482
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 482 שאלה 91482
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 483 שאלה 92483
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 483 שאלה 93483
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 483 שאלה 94483
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 483 שאלה 95483
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 483 שאלה 96483
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 484 שאלה 97484
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 484 שאלה 98484
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 484 שאלה 99484
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 487 שאלה 8487
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 488 שאלה 11488
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 488 שאלה 12488
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 488 שאלה 13488
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 488 שאלה 15488
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 489 שאלה 16489
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 489 שאלה 18489
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 489 שאלה 19489
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 489 שאלה 20489
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 490 שאלה 22490
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 490 שאלה 26490
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 490 שאלה 27490
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 490 שאלה 28490
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 491 שאלה 30491
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 491 שאלה 31491
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 491 שאלה 32491
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 491 שאלה 33491
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 492 שאלה 36492
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 492 שאלה 38492
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 493 שאלה 41493
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 493 שאלה 42493
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 493 שאלה 43493
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 493 שאלה 44493
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 494 שאלה 1494
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 494 שאלה 2494
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 494 שאלה 3494
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 494 שאלה 4494
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 495 שאלה 5495
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 495 שאלה 6495
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 495 שאלה 7495
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 495 שאלה 8495
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 495 שאלה 9495
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 496 שאלה 10496
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 496 שאלה 11496
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 496 שאלה 12496
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 496 שאלה 13496
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 496 שאלה 14496
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 497 שאלה 15497
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 497 שאלה 16497
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 497 שאלה 17497
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 497 שאלה 18497
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 497 שאלה 20497
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 498 שאלה 21498
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 498 שאלה 22498
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 498 שאלה 23498
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 498 שאלה 24498
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 498 שאלה 25498
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 499 שאלה 26499
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 499 שאלה 27499
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 499 שאלה 28499
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 499 שאלה 29499
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 499 שאלה 30499
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 503 שאלה 1503
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 503 שאלה 2503
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 504 שאלה 6504
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 505 שאלה 10505
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 505 שאלה 11505
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 505 שאלה 8505
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 506 שאלה 14506
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 506 שאלה 17506
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 507 שאלה 18507
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 507 שאלה 19507
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 507 שאלה 20507
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 507 שאלה 21507
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 507 שאלה 22507
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 508 שאלה 23508
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 508 שאלה 24508
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 509 שאלה 28509
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 509 שאלה 30509
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 509 שאלה 31509
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 509 שאלה 32509
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 510 שאלה 33510
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 510 שאלה 35510
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 510 שאלה 36510
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 510 שאלה 37510
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 511 שאלה 38511
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 511 שאלה 39511
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 511 שאלה 40511
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 512 שאלה 42512
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 512 שאלה 43512
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 512 שאלה 44512
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 512 שאלה 45512
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 512 שאלה 46512
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 513 שאלה 47513
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 513 שאלה 49513
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 513 שאלה 50513
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 514 שאלה 51514
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 514 שאלה 52514
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 514 שאלה 53514
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 514 שאלה 54514
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 514 שאלה 55514
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 515 שאלה 56515
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 515 שאלה 57515
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 517 שאלה 64517
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 518 שאלה 67518
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 518 שאלה 68518
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 518 שאלה 69518
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 519 שאלה 70519
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 519 שאלה 72519
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 519 שאלה 73519
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 520 שאלה 74520
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 520 שאלה 75520
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 520 שאלה 76520
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 520 שאלה 77520
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 521 שאלה 78521
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 521 שאלה 79521
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 521 שאלה 80521
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 521 שאלה 81521
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 522 שאלה 82522
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 522 שאלה 83522
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 522 שאלה 84522
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 522 שאלה 85522
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 522 שאלה 86522
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 523 שאלה 87523
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 523 שאלה 88523
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 523 שאלה 89523
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 523 שאלה 90523
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 523 שאלה 91523
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 526 שאלה 6526
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 526 שאלה 9526
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 527 שאלה 11527
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 527 שאלה 12527
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 527 שאלה 13527
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 527 שאלה 15527
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 527 שאלה 16527
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 528 שאלה 17528
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 528 שאלה 18528
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 528 שאלה 19528
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 528 שאלה 20528
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 528 שאלה 21528
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 528 שאלה 22528
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 529 שאלה 23529
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 529 שאלה 24529
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 529 שאלה 25529
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 529 שאלה 26529
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 529 שאלה 27529
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 530 שאלה 29530
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 530 שאלה 30530
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 531 שאלה 33531
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 531 שאלה 34531
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 531 שאלה 35531
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 531 שאלה 36531
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 532 שאלה 38532
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 532 שאלה 39532
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 532 שאלה 40532
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 532 שאלה 41532
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 533 שאלה 42533
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 533 שאלה 43533
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 533 שאלה 45533
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 533 שאלה 46533
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 545 שאלה 10545
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 545 שאלה 11545
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 545 שאלה 12545
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 545 שאלה 13545
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 546 שאלה 16546
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 546 שאלה 18546
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 546 שאלה 19546
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 547 שאלה 21547
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 547 שאלה 22547
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 547 שאלה 23547
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 548 שאלה 26548
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 548 שאלה 27548
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 548 שאלה 28548
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 548 שאלה 29548
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 549 שאלה 30549
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 549 שאלה 31549
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 549 שאלה 32549
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 549 שאלה 34549
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 550 שאלה 35550
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 550 שאלה 36550
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 550 שאלה 37550
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 550 שאלה 38550
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 550 שאלה 39550
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 551 שאלה 40551
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 551 שאלה 41551
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 551 שאלה 42551
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 551 שאלה 43551
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 552 שאלה 47552
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 552 שאלה 48552
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 552 שאלה 49552
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 553 שאלה 50553
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 553 שאלה 51553
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 553 שאלה 52553
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 553 שאלה 53553
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 553 שאלה 54553
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 554 שאלה 55554
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 554 שאלה 56554
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 554 שאלה 59554
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 555 שאלה 61555
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 555 שאלה 62555
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 555 שאלה 63555
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 556 שאלה 65556
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 556 שאלה 66556
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 556 שאלה 67556
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 556 שאלה 68556
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 556 שאלה 69556
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 557 שאלה 1557
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 557 שאלה 3557
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 557 שאלה 4557
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 557 שאלה 5557
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 558 שאלה 10558
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 558 שאלה 6558
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 558 שאלה 7558
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 559 שאלה 11559
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 559 שאלה 12559
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 559 שאלה 13559
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 559 שאלה 14559
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 559 שאלה 15559
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 560 שאלה 16560
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 560 שאלה 17560
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 560 שאלה 18560
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 560 שאלה 19560
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 560 שאלה 20560
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 561 שאלה 21561
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 561 שאלה 22561
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 561 שאלה 23561
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 563 שאלה 6563
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 564 שאלה 10564
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 564 שאלה 11564
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 565 שאלה 12565
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 565 שאלה 13565
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 565 שאלה 14565
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 565 שאלה 15565
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 567 שאלה 2567
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 568 שאלה 5568
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 568 שאלה 6568
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 568 שאלה 7568
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 568 שאלה 8568
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 568 שאלה 9568
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 569 שאלה 10569
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 569 שאלה 12569
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 569 שאלה 13569
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 569 שאלה 14569
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 570 שאלה 15570
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 570 שאלה 16570
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 570 שאלה 17570
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 570 שאלה 18570
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 571 שאלה 20571
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 571 שאלה 21571
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 571 שאלה 22571
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 571 שאלה 24571
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 571 שאלה 26571
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 574 שאלה 7574
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 574 שאלה 8574
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 576 שאלה 16576
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 576 שאלה 17576
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 576 שאלה 18576
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 577 שאלה 20577
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 577 שאלה 22577
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 577 שאלה 23577
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 577 שאלה 24577
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 578 שאלה 25578
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 578 שאלה 26578
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 578 שאלה 27578
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 578 שאלה 29578
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 579 שאלה 30579
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 579 שאלה 31579
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 579 שאלה 32579
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 579 שאלה 33579
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 580 שאלה 34580
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 580 שאלה 35580
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 580 שאלה 36580
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 580 שאלה 37580
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 580 שאלה 38580
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 581 שאלה 39581
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 581 שאלה 40581
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 581 שאלה 41581
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 581 שאלה 42581
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 581 שאלה 43581
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 582 שאלה 44582
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 582 שאלה 45582
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 582 שאלה 46582
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 582 שאלה 47582
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 582 שאלה 48582
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 584 שאלה 1584
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 584 שאלה 2584
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 584 שאלה 3584
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 584 שאלה 4584
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 585 שאלה 5585
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 585 שאלה 6585
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 585 שאלה 7585
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 585 שאלה 8585
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 585 שאלה 9585
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 586 שאלה 10586
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 586 שאלה 11586
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 586 שאלה 12586
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 586 שאלה 13586
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 587 שאלה 14587
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 587 שאלה 15587
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 587 שאלה 16587
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 587 שאלה 17587
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 587 שאלה 18587
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 588 שאלה 19588
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 588 שאלה 20588
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 588 שאלה 21588
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 588 שאלה 22588
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 588 שאלה 23588
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 589 שאלה 24589
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 589 שאלה 25589
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 589 שאלה 26589
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 589 שאלה 27589
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 593 שאלה 3593
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 594 שאלה 10594
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 595 שאלה 11595
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 595 שאלה 13595
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 597 שאלה 14597
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 597 שאלה 15597
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 597 שאלה 17597
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 598 שאלה 18598
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 598 שאלה 22598
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 599 שאלה 23599
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 599 שאלה 26599
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 601 שאלה 33601
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 603 שאלה 42603
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 604 שאלה 48604
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 606 שאלה 57606
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 610 שאלה 5610
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 611 שאלה 10611
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 611 שאלה 8611
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 613 שאלה 16613
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 615 שאלה 23615
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 615 שאלה 25615
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 616 שאלה 28616
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 618 שאלה 39618
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 620 שאלה 47620
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 620 שאלה 51620
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 624 שאלה 65624
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 633 שאלה 33633
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 636 שאלה 47636
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 639 שאלה 1639
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 639 שאלה 2639
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 640 שאלה 6640
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 642 שאלה 10642
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 643 שאלה 16643
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 643 שאלה 18643
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 643 שאלה 19643
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 644 שאלה 20644
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 644 שאלה 21644
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 644 שאלה 22644
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 644 שאלה 23644
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 645 שאלה 3645
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 646 שאלה 5646
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 646 שאלה 7646
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 646 שאלה 8646
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 647 שאלה 12647
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 647 שאלה 13647
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 648 שאלה 15648
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 648 שאלה 17648
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 648 שאלה 19648
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 649 שאלה 20649
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 649 שאלה 21649
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 649 שאלה 22649
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 649 שאלה 23649
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 651 שאלה 31651
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 651 שאלה 32651
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 652 שאלה 35652
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 652 שאלה 39652
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 662 שאלה 35662
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 677 שאלה 7677
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 687 שאלה 5687
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 689 שאלה 17689
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 691 שאלה 3691
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 694 שאלה 5694
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 694 שאלה 7694
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 695 שאלה 12695
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 695 שאלה 9695
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 697 שאלה 20697
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 698 שאלה 24698
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 700 שאלה 34700
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 700 שאלה 35700
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 700 שאלה 36700
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 700 שאלה 37700
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 701 שאלה 2701
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 702 שאלה 5702
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 702 שאלה 7702
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 704 שאלה 16704
יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 פתרונות מלאים
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 101 שאלה 46101
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 101 שאלה 47101
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 101 שאלה 50101
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 102 שאלה 51102
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 102 שאלה 52102
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 102 שאלה 53102
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 102 שאלה 54102
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 102 שאלה 55102
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 103 שאלה 56103
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 103 שאלה 57103
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 103 שאלה 59103
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 104 שאלה 64104
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 105 שאלה 66105
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 105 שאלה 69105
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 105 שאלה 70105
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 105 שאלה 71105
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 106 שאלה 73106
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 106 שאלה 74106
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 106 שאלה 75106
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 108 שאלה 4108
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 108 שאלה 7108
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 109 שאלה 10109
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 109 שאלה 12109
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 109 שאלה 13109
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 109 שאלה 14109
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 109 שאלה 9109
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 110 שאלה 15110
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 110 שאלה 16110
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 110 שאלה 17110
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 110 שאלה 18110
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 110 שאלה 19110
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 111 שאלה 21111
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 111 שאלה 22111
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 111 שאלה 23111
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 111 שאלה 24111
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 112 שאלה 26112
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 112 שאלה 27112
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 112 שאלה 28112
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 112 שאלה 30112
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 113 שאלה 31113
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 113 שאלה 32113
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 113 שאלה 33113
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 113 שאלה 34113
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 114 שאלה 36114
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 115 שאלה 39115
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 115 שאלה 40115
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 115 שאלה 41115
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 115 שאלה 44115
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 116 שאלה 48116
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 116 שאלה 49116
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 116 שאלה 50116
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 116 שאלה 51116
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 117 שאלה 52117
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 118 שאלה 57118
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 118 שאלה 58118
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 118 שאלה 61118
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 119 שאלה 62119
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 119 שאלה 64119
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 119 שאלה 65119
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 119 שאלה 66119
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 121 שאלה 71121
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 121 שאלה 72121
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 121 שאלה 74121
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 121 שאלה 75121
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 122 שאלה 76122
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 122 שאלה 79122
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 122 שאלה 80122
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 137 שאלה 27137
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 144 שאלה 92144
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 145 שאלה 1145
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 145 שאלה 2145
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 145 שאלה 3145
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 145 שאלה 6145
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 146 שאלה 10146
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 148 שאלה 30148
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 153 שאלה 101153
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 154 שאלה 106 עד 110154
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 154 שאלה 112-114154
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 154 שאלה 115 עד 117154
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 154 שאלה 118 עד 119154
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 155 שאלה 10155
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 155 שאלה 15155
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 155 שאלה 16 עד 18155
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 155 שאלה 20155
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 155 שאלה 25155
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 155 שאלה 5 עד 6155
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 29156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 30156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 35156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 36156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 40156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 45156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 47156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 48156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 50156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 52156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 53156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 55156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 56156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 156 שאלה 58156
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 157 שאלה 59157
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 157 שאלה 60157
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 160 שאלה 13160
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 161 שאלה 20161
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 161 שאלה 30161
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 161 שאלה 36161
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 162 שאלה 46162
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 162 שאלה 49162
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 162 שאלה 51162
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 162 שאלה 52162
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 162 שאלה 54162
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 162 שאלה 56162
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 162 שאלה 58162
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 162 שאלה 62162
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 162 שאלה 63162
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 162 שאלה 65162
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 163 שאלה 68163
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 163 שאלה 70163
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 163 שאלה 74163
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 163 שאלה 75163
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 163 שאלה 76163
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 163 שאלה 80163
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 163 שאלה 82163
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 163 שאלה 84163
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 163 שאלה 85163
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 163 שאלה 86163
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 163 שאלה 87163
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 163 שאלה 89163
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 165 שאלה 10165
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 165 שאלה 6165
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 165 שאלה 7165
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 165 שאלה 8165
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 165 שאלה 9165
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 166 שאלה 11166
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 166 שאלה 13166
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 166 שאלה 15166
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 166 שאלה 17166
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 166 שאלה 18166
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 166 שאלה 19166
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 166 שאלה 20166
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 166 שאלה 21166
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 166 שאלה 22166
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 169 שאלה 23169
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 169 שאלה 26169
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 169 שאלה 27169
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 169 שאלה 28169
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 169 שאלה 9169
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 170 שאלה 39170
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 170 שאלה 41170
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 170 שאלה 45170
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 170 שאלה 46170
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 171 שאלה 48171
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 171 שאלה 50171
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 171 שאלה 54171
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 171 שאלה 56171
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 171 שאלה 58171
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 171 שאלה 60171
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 171 שאלה 62171
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 171 שאלה 64171
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 171 שאלה 68171
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 171 שאלה 70171
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 172 שאלה 100172
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 172 שאלה 102172
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 172 שאלה 77172
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 172 שאלה 80172
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 172 שאלה 88172
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 172 שאלה 92172
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 172 שאלה 98172
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 174 שאלה 124174
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 174 שאלה 126174
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 174 שאלה 127174
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 175 שאלה 131175
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 175 שאלה 132175
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 175 שאלה 136175
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 175 שאלה 137175
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 175 שאלה 138175
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 175 שאלה 139175
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 175 שאלה 140175
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 175 שאלה 148175
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 175 שאלה 149175
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 175 שאלה 150175
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 176 שאלה 154176
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 177 שאלה 6177
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 178 שאלה 14178
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 178 שאלה 18178
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 178 שאלה 21178
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 178 שאלה 22178
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 178 שאלה 24178
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 178 שאלה 25178
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 179 שאלה 26179
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 179 שאלה 27179
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 179 שאלה 28179
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 179 שאלה 29179
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 179 שאלה 31179
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 179 שאלה 32179
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 181 שאלה 12181
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 181 שאלה 14181
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 17182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 18182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 20182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 23182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 24182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 27182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 30182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 32182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 33182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 34182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 35182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 36182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 38182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 42182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 46182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 47182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 182 שאלה 48182
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 183 שאלה 49183
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 183 שאלה 51183
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 183 שאלה 52183
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 183 שאלה 53183
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 184 שאלה 56184
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 184 שאלה 57184
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 184 שאלה 58184
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 184 שאלה 62184
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 184 שאלה 71184
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 184 שאלה 72184
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 184 שאלה 73184
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 184 שאלה 74184
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 185 שאלה 75185
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 185 שאלה 76185
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 185 שאלה 86185
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 186 שאלה 17186
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 186 שאלה 20186
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 188 שאלה 39188
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 188 שאלה 44188
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 188 שאלה 46188
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 190 שאלה 12190
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 190 שאלה 22190
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 190 שאלה 27190
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 191 שאלה 31191
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 191 שאלה 37191
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 191 שאלה 38191
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 191 שאלה 41191
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 191 שאלה 44191
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 191 שאלה 45191
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 192 שאלה 47192
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 192 שאלה 49192
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 192 שאלה 52192
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 192 שאלה 53192
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 192 שאלה 54192
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 192 שאלה 56192
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 192 שאלה 58192
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 192 שאלה 63192
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 193 שאלה 68193
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 193 שאלה 70193
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 193 שאלה 71193
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 193 שאלה 72193
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 193 שאלה 73193
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 193 שאלה 74193
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 193 שאלה 75193
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 193 שאלה 76193
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 195 שאלה 9195
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 196 שאלה 12196
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 196 שאלה 26196
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 196 שאלה 27196
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 196 שאלה 37196
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 196 שאלה 38196
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 196 שאלה 43196
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 196 שאלה 46196
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 196 שאלה 47196
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 196 שאלה 48196
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 196 שאלה 51196
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 196 שאלה 52196
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 196 שאלה 54196
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 197 שאלה 56197
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 197 שאלה 58197
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 197 שאלה 59197
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 197 שאלה 61197
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 197 שאלה 70197
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 197 שאלה 72197
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 197 שאלה 76197
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 197 שאלה 79197
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 197 שאלה 82197
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 197 שאלה 83197
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 197 שאלה 84197
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 200 שאלה 22200
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 205 שאלה 61205
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 205 שאלה 62205
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 205 שאלה 63205
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 207 שאלה 84207
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 207 שאלה 89207
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 207 שאלה 91207
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 208 שאלה 100208
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 208 שאלה 101208
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 208 שאלה 102208
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 211 שאלה 114211
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 211 שאלה 119211
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 220 שאלה 26220
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 220 שאלה 28220
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 220 שאלה 30220
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 220 שאלה 32220
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 220 שאלה 35220
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 220 שאלה 38220
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 220 שאלה 40220
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 221 שאלה 43 עד 45221
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 222 שאלה 68222
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 222 שאלה 75222
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 222 שאלה 80222
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 222 שאלה 82222
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 223 שאלה 100223
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 223 שאלה 101223
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 223 שאלה 102223
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 223 שאלה 103223
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 223 שאלה 104223
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 223 שאלה 106223
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 223 שאלה 94223
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 224 שאלה 116224
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 226 שאלה 123226
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 227 שאלה 130227
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 227 שאלה 132227
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 227 שאלה 133227
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 227 שאלה 134227
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 228 שאלה 135228
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 228 שאלה 138228
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 228 שאלה 139228
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 228 שאלה 141228
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 229 שאלה 142229
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 229 שאלה 143229
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 229 שאלה 144229
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 229 שאלה 145229
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 229 שאלה 146229
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 230 שאלה 147230
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 230 שאלה 148230
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 230 שאלה 149230
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 230 שאלה 150230
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 236 שאלה 39236
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 236 שאלה 40236
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 236 שאלה 41236
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 236 שאלה 42236
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 236 שאלה 43236
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 236 שאלה 45236
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 237 שאלה 48237
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 237 שאלה 50237
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 237 שאלה 68237
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 237 שאלה 74237
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 238 שאלה 87238
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 238 שאלה 93238
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 238 שאלה 98238
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 239 שאלה 106239
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 239 שאלה 107239
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 239 שאלה 125239
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 240 שאלה 135240
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 240 שאלה 138240
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 242 שאלה 146242
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 243 שאלה 149243
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 244 שאלה 156244
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 244 שאלה 159244
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 248 שאלה 33248
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 248 שאלה 56248
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 248 שאלה 58248
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 249 שאלה 65249
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 249 שאלה 66249
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 251 שאלה 12251
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 251 שאלה 16251
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 251 שאלה 18251
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 252 שאלה 30252
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 256 שאלה 15256
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 257 שאלה 32257
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 259 שאלה 48259
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 263 שאלה 76263
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 263 שאלה 77263
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 263 שאלה 78263
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 264 שאלה 79264
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 264 שאלה 84264
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 265 שאלה 85265
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 265 שאלה 87265
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 265 שאלה 90265
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 269 שאלה 14269
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 269 שאלה 21269
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 270 שאלה 31270
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 270 שאלה 35270
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 270 שאלה 37270
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 271 שאלה 41271
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 271 שאלה 44271
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 271 שאלה 45271
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 271 שאלה 46271
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 271 שאלה 49271
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 274 שאלה 64274
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 275 שאלה 65275
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 276 שאלה 73276
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 276 שאלה 74276
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 277 שאלה 77277
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 277 שאלה 80277
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 278 שאלה 84278
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 279 שאלה 87279
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 279 שאלה 90279
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 280 שאלה 92280
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 280 שאלה 95280
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 292 שאלה 40292
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 292 שאלה 49292
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 295 שאלה 70295
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 298 שאלה 97298
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 299 שאלה 301299
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 301 שאלה 103301
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 302 שאלה 114302
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 305 שאלה 140305
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 305 שאלה 147305
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 306 שאלה 7306
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 307 שאלה 10307
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 309 שאלה 24309
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 31 שאלה 48031
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 313 שאלה 8313
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 32 שאלה 54032
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 335 שאלה 115335
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 336 שאלה 10336
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 336 שאלה 3336
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 336 שאלה 8336
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 341 שאלה 40341
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 343 שאלה 46343
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 344 שאלה 53344
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 344 שאלה 54344
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 349 שאלה 5349
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 356 שאלה 4356
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 356 שאלה 7356
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 357 שאלה 8357
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 362 שאלה 33362
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 362 שאלה 35362
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 363 שאלה 37363
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 363 שאלה 38363
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 364 שאלה 41364
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 369 שאלה 15369
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 370 שאלה 17370
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 370 שאלה 21370
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 371 שאלה 23371
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 371 שאלה 24371
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 372 שאלה 27372
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 372 שאלה 28372
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 372 שאלה 29372
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 372 שאלה 30372
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 372 שאלה 31372
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 373 שאלה 33373
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 373 שאלה 36373
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 374 שאלה 40374
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 375 שאלה 47375
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 376 שאלה 49376
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 376 שאלה 51376
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 376 שאלה 52376
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 377 שאלה 53377
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 377 שאלה 54377
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 377 שאלה 55377
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 384 שאלה 5384
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 384 שאלה 6384
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 384 שאלה 8384
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 384 שאלה 9384
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 385 שאלה 10385
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 385 שאלה 11385
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 385 שאלה 12385
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 386 שאלה 1386
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 387 שאלה 2387
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 387 שאלה 5387
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 387 שאלה 7387
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 388 שאלה 10388
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 388 שאלה 8388
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 388 שאלה 9388
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 389 שאלה 13389
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 389 שאלה 14389
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 389 שאלה 15389
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 389 שאלה 16389
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 389 שאלה 17389
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 390 שאלה 18390
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 390 שאלה 19390
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 390 שאלה 20390
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 390 שאלה 21390
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 392 שאלה 26392
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 392 שאלה 28392
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 393 שאלה 33393
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 393 שאלה 35393
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 394 שאלה 36394
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 394 שאלה 38394
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 394 שאלה 41394
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 395 שאלה 42395
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 395 שאלה 43395
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 395 שאלה 45395
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 400 שאלה 13400
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 400 שאלה 14400
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 400 שאלה 15400
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 400 שאלה 16400
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 403 שאלה 10403
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 403 שאלה 6403
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 403 שאלה 7403
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 403 שאלה 8403
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 404 שאלה 12404
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 404 שאלה 13404
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 404 שאלה 14404
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 404 שאלה 15404
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 405 שאלה 20405
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 408 שאלה 32408
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 408 שאלה 34408
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 408 שאלה 36408
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 440 שאלה 11440
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 440 שאלה 12440
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 440 שאלה 8440
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 441 שאלה 13441
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 441 שאלה 14441
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 441 שאלה 15441
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 441 שאלה 16441
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 441 שאלה 17441
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 442 שאלה 18442
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 442 שאלה 19442
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 442 שאלה 20442
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 443 שאלה 21443
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 443 שאלה 22443
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 443 שאלה 23443
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 443 שאלה 24443
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 443 שאלה 25443
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 444 שאלה 26444
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 444 שאלה 27444
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 444 שאלה 28444
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 444 שאלה 29444
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 444 שאלה 30444
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 445 שאלה 31445
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 445 שאלה 32445
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 445 שאלה 33445
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 445 שאלה 36445
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 446 שאלה 37446
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 446 שאלה 38446
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 446 שאלה 39446
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 446 שאלה 40446
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 446 שאלה 41446
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 448 שאלה 3448
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 448 שאלה 4448
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 448 שאלה 6448
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 449 שאלה 10449
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 449 שאלה 11449
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 449 שאלה 7449
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 449 שאלה 8449
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 449 שאלה 9449
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 450 שאלה 12450
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 450 שאלה 13450
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 450 שאלה 14450
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 450 שאלה 15450
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 450 שאלה 16450
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 451 שאלה 18451
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 451 שאלה 19451
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 453 שאלה 3453
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 454 שאלה 10454
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 454 שאלה 11454
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 454 שאלה 12454
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 454 שאלה 8454
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 454 שאלה 9454
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 455 שאלה 13455
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 455 שאלה 14455
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 455 שאלה 15455
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 455 שאלה 16455
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 456 שאלה 19456
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 456 שאלה 20456
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 456 שאלה 21456
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 456 שאלה 22456
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 457 שאלה 23457
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 457 שאלה 24457
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 458 שאלה 29458
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 458 שאלה 30458
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 458 שאלה 31458
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 459 שאלה 32459
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 460 שאלה 35460
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 460 שאלה 36460
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 461 שאלה 38461
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 461 שאלה 40461
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 461 שאלה 41461
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 462 שאלה 43462
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 462 שאלה 44462
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 463 שאלה 45463
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 463 שאלה 47463
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 463 שאלה 48463
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 463 שאלה 49463
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 466 שאלה 6466
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 466 שאלה 7466
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 467 שאלה 10467
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 467 שאלה 11467
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 467 שאלה 9467
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 468 שאלה 14468
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 468 שאלה 15468
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 468 שאלה 16468
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 468 שאלה 17468
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 468 שאלה 18468
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 468 שאלה 19468
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 469 שאלה 20469
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 469 שאלה 21469
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 469 שאלה 22469
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 469 שאלה 23469
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 469 שאלה 24469
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 469 שאלה 26469
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 470 שאלה 27470
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 470 שאלה 28470
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 470 שאלה 29470
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 470 שאלה 30470
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 470 שאלה 31470
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 471 שאלה 32471
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 471 שאלה 33471
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 471 שאלה 34471
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 471 שאלה 35471
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 471 שאלה 36471
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 472 שאלה 37472
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 472 שאלה 38472
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 472 שאלה 39472
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 472 שאלה 40472
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 472 שאלה 41472
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 472 שאלה 42472
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 473 שאלה 43473
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 473 שאלה 45473
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 473 שאלה 47473
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 507 שאלה 18507
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 73 שאלה 05073
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 73 שאלה 07073
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 73 שאלה 09073
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 73 שאלה 10073
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 73 שאלה 11073
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 74 שאלה 17074
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 75 שאלה 18075
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 75 שאלה 20075
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 78 שאלה 06078
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 78 שאלה 10078
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 78 שאלה 12078
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 80 שאלה 19080
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 80 שאלה 20080
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 80 שאלה 21080
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 80 שאלה 22080
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 80 שאלה 23080
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 81 שאלה 24 סעיף ד081
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 81 שאלה 24 סעיף ה081
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 81 שאלה 26081
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 81 שאלה 27081
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 81 שאלה 28081
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 83 שאלה 07083
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 84 שאלה 12084
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 85 שאלה 14085
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 85 שאלה 15085
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 86 שאלה 22086
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 87 שאלה 28087
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 87 שאלה 29087
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 88 שאלה 30088
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 88 שאלה 31088
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 88 שאלה 32088
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 88 שאלה 33088
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 88 שאלה 34088
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 88 שאלה 35088
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 90 שאלה 02090
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 90 שאלה 05090
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 91 שאלה 07091
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 91 שאלה 08091
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 91 שאלה 09091
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 92 שאלה 10092
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 92 שאלה 12092
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 92 שאלה 13092
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 93 שאלה 14093
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 93 שאלה 15093
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 93 שאלה 17093
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 93 שאלה 18093
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 93 שאלה 19093
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 94 שאלה 21094
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 94 שאלה 22094
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 96 שאלה 31096
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 98 שאלה 38098
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 98 שאלה 39098
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 99 שאלה 43099
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 03 שאלה 45003
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 62 שאלה 1062
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 62 שאלה 2062
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 62 שאלה 3062
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 03 שאלה 43003
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 14 שאלה 12014
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 14 שאלה 16014
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 14 שאלה 17014
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 14 שאלה 6014
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 14 שאלה 8014
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 29 שאלה 42029
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 30 שאלה 44030
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 31 שאלה 49031
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 31 שאלה 51031
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 31 שאלה 52031
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 32 שאלה 55032
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 32 שאלה 56032
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 41 שאלה 39041
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 48 שאלה 59048
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 48 שאלה 60048
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 49 שאלה 61049
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 50 שאלה 66050
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 51 שאלה 69051
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 51 שאלה 72051
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 52 שאלה 74052
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 53 שאלה 77053
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 53 שאלה 79053
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 55 שאלה 5055
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 56 שאלה 7056
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 57 שאלה 13057
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 59 שאלה 5059
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 60 שאלה 12060
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 61 שאלה 15061
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 63 שאלה 4063
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 63 שאלה 5063
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 63 שאלה 6063
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 63 שאלה 7063
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 66 שאלה 21066
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 67 שאלה 25067
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 68 שאלה 06068
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 69 שאלה 08069
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 69 שאלה 10069
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 69 שאלה 11069
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 69 שאלה 12069
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 70 שאלה 15 סעיף ב070
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 70 שאלה 14070
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 70 שאלה 16070
יואל גבע שאלונים 804 806 כרך א עמוד 70 שאלה 17070

ספר לימוד לשאלונים 804 ו-806 (כיתה י') הספר מיועד לתלמידים ברמות של 4 ו-5 יחידות לימוד, ומכיל את החומר הנלמד בכיתה י'. נושאי הספר: כרך א' – אלגברה וגיאומטריה כרך ב' – טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי. במהדורה החדשה התווספו הפרקים הבאים (שאר הפרקים נותרו ללא שינוי): פרק בנושא המעגל בגיאומטריה (מופיע בסוף כרך א') פרק בנושא פונקציות רציונליות ובעיות תנועה (מופיע בסוף כרך ב')