יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 483 שאלה 94

פתרונות מפורטים לספר של יואל גבע "שאלונים 804 806 (481 581 ) כרך א ".
בקשה לפתרונות או תגובות ניתן להשאיר בתפריט העליון.
מנהל האתר -עובד לב ארי.