יואל גבע כרך א שאלונים 804 806 עמוד 521 שאלה 78

פתרונות מפורטים לספר של יואל גבע "שאלונים 804 806 (481 581 ) כרך א ".
בקשה לפתרונות או תגובות ניתן להשאיר בתפריט העליון.
מנהל האתר -עובד לב ארי.