פתרונות מלאים ומפורטים לספר של יואל גבע שאלון 801.כיתה י.את העמודים תוכלו לבחור בטבלה למטה

כותרתעמודchoos_page_hfilter
יואל גבע שאלון 801 עמוד 10 שאלה 53010
יואל גבע שאלון 801 עמוד 10 שאלה 54010
יואל גבע שאלון 801 עמוד 10 שאלה 55010
יואל גבע שאלון 801 עמוד 10 שאלה 56010
יואל גבע שאלון 801 עמוד 12 שאלה 19012
יואל גבע שאלון 801 עמוד 12 שאלה 21012
יואל גבע שאלון 801 עמוד 12 שאלות 1-5012
יואל גבע שאלון 801 עמוד 13 שאלה 23013
יואל גבע שאלון 801 עמוד 13 שאלה 29013
יואל גבע שאלון 801 עמוד 13 שאלה 35013
יואל גבע שאלון 801 עמוד 13 שאלה 36013
יואל גבע שאלון 801 עמוד 13 שאלה 38013
יואל גבע שאלון 801 עמוד 13 שאלה 39013
יואל גבע שאלון 801 עמוד 13 שאלה 40013
יואל גבע שאלון 801 עמוד 13 שאלה 41013
יואל גבע שאלון 801 עמוד 14 שאלה 43014
יואל גבע שאלון 801 עמוד 14 שאלה 44014
יואל גבע שאלון 801 עמוד 14 שאלה 45014
יואל גבע שאלון 801 עמוד 14 שאלה 46014
יואל גבע שאלון 801 עמוד 14 שאלה 47014
יואל גבע שאלון 801 עמוד 14 שאלה 51014
יואל גבע שאלון 801 עמוד 17 שאלה 18017
יואל גבע שאלון 801 עמוד 21 שאלה 7021
יואל גבע שאלון 801 עמוד 21 שאלה 8021
יואל גבע שאלון 801 עמוד 21 שאלה 9021
יואל גבע שאלון 801 עמוד 22 שאלה 14022
יואל גבע שאלון 801 עמוד 23 שאלה 17023
יואל גבע שאלון 801 עמוד 23 שאלה 19023
יואל גבע שאלון 801 עמוד 23 שאלה 24023
יואל גבע שאלון 801 עמוד 24 שאלה 25024
יואל גבע שאלון 801 עמוד 24 שאלה 28024
יואל גבע שאלון 801 עמוד 24 שאלה 29024
יואל גבע שאלון 801 עמוד 24 שאלה 30024
יואל גבע שאלון 801 עמוד 24 שאלה 34024
יואל גבע שאלון 801 עמוד 24 שאלה 36024
יואל גבע שאלון 801 עמוד 25 שאלה 11025
יואל גבע שאלון 801 עמוד 25 שאלה 13025
יואל גבע שאלון 801 עמוד 25 שאלה 14025
יואל גבע שאלון 801 עמוד 25 שאלה 15025
יואל גבע שאלון 801 עמוד 25 שאלה 16025
יואל גבע שאלון 801 עמוד 25 שאלה 17025
יואל גבע שאלון 801 עמוד 25 שאלה 18025
יואל גבע שאלון 801 עמוד 25 שאלה 20025
יואל גבע שאלון 801 עמוד 25 שאלה 21025
יואל גבע שאלון 801 עמוד 25 שאלה 7025
יואל גבע שאלון 801 עמוד 25 שאלה 8025
יואל גבע שאלון 801 עמוד 26 שאלה 22026
יואל גבע שאלון 801 עמוד 26 שאלה 27026
יואל גבע שאלון 801 עמוד 26 שאלה 29026
יואל גבע שאלון 801 עמוד 27 שאלה 31027
יואל גבע שאלון 801 עמוד 29 שאלה 8029
יואל גבע שאלון 801 עמוד 30 שאלה 12030
יואל גבע שאלון 801 עמוד 30 שאלה 15030
יואל גבע שאלון 801 עמוד 31 שאלה 17031
יואל גבע שאלון 801 עמוד 31 שאלה 22031
יואל גבע שאלון 801 עמוד 38 שאלה 12038
יואל גבע שאלון 801 עמוד 38 שאלה 16038
יואל גבע שאלון 801 עמוד 38 שאלה 18038
יואל גבע שאלון 801 עמוד 38 שאלה 22038
יואל גבע שאלון 801 עמוד 38 שאלה 6038
יואל גבע שאלון 801 עמוד 43 שאלה 14043
יואל גבע שאלון 801 עמוד 44 שאלה 30044
יואל גבע שאלון 801 עמוד 44 שאלה 35044
יואל גבע שאלון 801 עמוד 46 שאלה 42046
יואל גבע שאלון 801 עמוד 46 שאלה 47046
יואל גבע שאלון 801 עמוד 46 שאלה 49046
יואל גבע שאלון 801 עמוד 46 שאלה 50046
יואל גבע שאלון 801 עמוד 48 שאלה 78048
יואל גבע שאלון 801 עמוד 48 שאלה 81048
יואל גבע שאלון 801 עמוד 48 שאלה 82048
יואל גבע שאלון 801 עמוד 49 שאלה 83049
יואל גבע שאלון 801 עמוד 51 שאלה 35051
יואל גבע שאלון 801 עמוד 51 שאלה 36051
יואל גבע שאלון 801 עמוד 51 שאלה 37051
יואל גבע שאלון 801 עמוד 51 שאלה 38051
יואל גבע שאלון 801 עמוד 51 שאלה 39051
יואל גבע שאלון 801 עמוד 51 שאלה 40051
יואל גבע שאלון 801 עמוד 69 שאלה 5069
יואל גבע שאלון 801 עמוד 69 שאלה 8069
יואל גבע שאלון 801 פתרונות מלאים