פתרונות מלאים ומפורטים לספר של יואל גבע שאלון 801.כיתה י.את העמודים תוכלו לבחור בטבלה למטה

כותרתעמודchoos_page_hfilter
יואל גבע שאלון 801 עמוד 10 שאלה 53010
יואל גבע שאלון 801 עמוד 10 שאלה 54010
יואל גבע שאלון 801 עמוד 10 שאלה 55010
יואל גבע שאלון 801 עמוד 10 שאלה 56010
יואל גבע שאלון 801 פתרונות מלאים