יואל גבע שאלון 802(381) עמוד 37 שאלה 14

קיבינימטיקה-פתרונות מלאים לספר שאלון 802 יואל גבע.

בקשת פתרונות דרך התפריט.
מנהל האתר-עובד לב ארי.