יואל גבע שאלון 802(381) עמוד 73 שאלה 27

קיבינימטיקה-פתרונות מלאים לספר שאלון 802 יואל גבע.

בקשת פתרונות דרך התפריט.
מנהל האתר-עובד לב ארי.