יואל גבע שאלון 803(382) עמוד 120 שאלה 14

קיבינימטיקה-פתרונות מלאים לספר שאלון 803 יואל גבע.

בקשת פתרונות דרך התפריט.
מנהל האתר-עובד לב ארי.