יואל גבע שאלון 807 (582) כרך א עמוד 64 שאלה 22

קיבינימטיקה-פתרונות מלאים לספר של יואל גבע שאלון 807 כרך א.
בקשות לפתרונות ניתן להשאיר בתפריט.
מנהל האתר-עובד לב ארי.