יואל גבע שאלון 807 (582) כרך ב עמוד 12 שאלות 10 עד 12

קיבינימטיקה-פתרונות מלאים לספר של יואל גבע שאלון 807 כרך א.
בקשות לפתרונות ניתן להשאיר בתפריט.
מנהל האתר-עובד לב ארי.