פתרונות מלאים לספר של בני גורן מתמטיקה שאלון 806 (581) כרך ב-1 .
בקשות לפתרון ניתן להשאיר בתפריט העליון.
מנהל האתר-עובד לב ארי.