בני גורן חלק ב-1 שאלון 806 (581) עמוד 400 שאלה 8

פתרונות מלאים לספר של בני גורן מתמטיקה שאלון 806 (581) כרך ב-1 .
בקשות לפתרון ניתן להשאיר בתפריט העליון.
מנהל האתר-עובד לב ארי.