בני גורן חלק ב-2 שאלון 804 (481) עמוד 136 שאלה 27

פתרונות מלאים ומפורטים לספר של בני גורן חלק ב-2 שאלון 804 (481 ) .
תוכלו להגיב או לבקש שאלות בתפריט העליון.
מנהל אתר – עובד לב ארי