בני גורן חלק ב-2 שאלון 804 (481) עמוד 154 שאלה 23

פתרונות מלאים ומפורטים לספר של בני גורן חלק ב-2 שאלון 804 (481 ) .
תוכלו להגיב או לבקש שאלות בתפריט העליון.
מנהל אתר – עובד לב ארי