בני גורן חלק ב-2 שאלון 806 (581) עמוד 74 שאלה 33

קיבינימטיקה-פתרונות מלאים לספר של בני גורן חלק ב-2 שאלון 806 (581).
בקשה לפתרונות ניתן להשאיר בתפריט העליון.
מנהל האתר -עובד לב ארי.