פתרונות מלאים ומפורטים לספר של גבי יקואל ( הוצאת משבצת ) מתמטיקה לכיתה ט חלק א.

כותרתעמודchoos_page_hfilter
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 11 שאלה 3011
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 113 שאלה 2113
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 113 שאלה 6113
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 13 שאלה 14013
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 197 שאלה 18197
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 221 שאלה 17221
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 221 שאלה 19221
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 222 שאלה 21222
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 222 שאלה 22222
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 222 שאלה 23222
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 223 שאלה 24223
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 223 שאלה 26223
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 235 שאלה 4235
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 240 שאלה 27240
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 241 שאלה 28241
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 241 שאלה 30241
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 242 שאלה 32242
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 252 שאלה 12252
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 252 שאלה 13252
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 288 שאלה 13288
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 288 שאלה 16288
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 289 שאלה 17289
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 289 שאלה 18289
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 289 שאלה 19289
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 290 שאלה 20290
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 294 שאלה 3294
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 295 שאלה 4295
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 298 שאלה 16298
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 307 שאלה 12307
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 345 שאלה 10 סעיפים א-ח345
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 346 שאלה 11346
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 356 שאלה 8356
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 360 שאלה 9 סעיפים א-ו360
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 371 שאלה 13371
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 380 שאלה 14 סעיפים א-ד380
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 381 שאלה 21381
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 382 שאלה 5382
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 410 שאלה 6410
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 42 שאלה 2 סעיף ב042
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 451 שאלה 19451
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 451 שאלה 20451
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 452 שאלה 22452
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 453 שאלה 30453
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 458 שאלה 10458
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 458 שאלה 8458
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 458 שאלה 9458
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 463 שאלה 1463
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 463 שאלה 2463
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 463 שאלה 3463
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 464 שאלה 5464
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 464 שאלה 6464
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 465 שאלה 12465
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 468 שאלה 2468
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 476 שאלה 14476
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 55 שאלה 5055
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 55 שאלה 6055
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 69 שאלה 11069
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 78 שאלה 22078
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 79 שאלה 26079
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 79 שאלה 27079
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 79 שאלה 28079
גבי יקואל כיתה ט חלק א עמוד 80 שאלה 29080
גבי יקואל כיתה ט חלק א פתרונות מלאים