אתי עוזרי מתמטיקה לכיתה ט חלק א עמוד 119 שאלה 91 סעיף טו

קיבינימטיקה-תשובות מפורטות לספר "מתמטיקה לכיתה ט-חלק א " אתי עוזרי ויצחק שלו.
בקשת פתרונות דרך התפריט העליון.
מנהל האתר-עובד לב ארי.