אתי עוזרי מתמטיקה לכיתה ט חלק א עמוד 170 שאלה 36

קיבינימטיקה-תשובות מפורטות לספר "מתמטיקה לכיתה ט-חלק א " אתי עוזרי ויצחק שלו.
בקשת פתרונות דרך התפריט העליון.
מנהל האתר-עובד לב ארי.