אתי עוזרי מתמטיקה לכיתה ט חלק ב עמוד 45 שאלה 29

קיבינימטיקה -פתרונות מלאים לספר אתי עוזרי מתמטיקה לכיתה ט חלק ב .

בקשת פתרונות בתפריט למעלה.

מנהל האתר-עובד לב ארי.