אתי עוזרי מתמטיקה לכיתה ט חלק ב עמוד 47 שאלה 33

קיבינימטיקה -פתרונות מלאים לספר אתי עוזרי מתמטיקה לכיתה ט חלק ב .

בקשת פתרונות בתפריט למעלה.

מנהל האתר-עובד לב ארי.