אתי עוזרי מתמטיקה לכיתה ח חלק א עמוד 173 שאלה 4 סעיפים ט-יז

קיבינימטיקה-מתמטיקה לכיתה ח חלק א אתי עוזרי ויצחק שלו  פתרונות מלאים.

בקשת פתרונות בתפריט למעלה .
מנהל האתר-עובד לב ארי.