אתי עוזרי מתמטיקה לכיתה ח חלק ב עמוד 5 שאלה 2 סעיפים א-ה

קיבינימטיקה-מתמטיקה לכיתה ח חלק ב אתי עוזרי ויצחק שלו  פתרונות מלאים.

בקשת פתרונות בתפריט למעלה .
מנהל האתר-עובד לב ארי.