אתי עוזרי מתמטיקה לכיתה ח חלק ב עמוד 8 שאלה 8 סעיף יג

קיבינימטיקה-מתמטיקה לכיתה ח חלק ב אתי עוזרי ויצחק שלו  פתרונות מלאים.

בקשת פתרונות בתפריט למעלה .
מנהל האתר-עובד לב ארי.