אתי עוזרי מתמטיקה לכיתה ח חלק ב עמוד 8 שאלה 8 סעיפים א-ב

קיבינימטיקה-מתמטיקה לכיתה ח חלק ב אתי עוזרי ויצחק שלו  פתרונות מלאים.

בקשת פתרונות בתפריט למעלה .
מנהל האתר-עובד לב ארי.