מטרתנו היא ,קידום לימודי המדע בישראל ופיתוח מוקדי למידה בכל עיר.בואו תהיו גם אתם שותפים לבניה של מוקדי הלימוד הללו.הכל מתחיל משקל ראשון אשר יתקבל בברכה.אנחנו מצידנו נפעל על מנת שתרומה זו תסייע לכל תלמידי ישראל.זו רק ההתחלה.תודה רבה.