עבודת קיץ 4 יחידות-יואל גבע

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y64nashh" text="1" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y25erz9u" text="2" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3jnqwx2" text="3" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yybedgxz" text="4" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5845x8b" text="5" ]

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yyyfp2m7" text="6" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yxfkejw5" text="7" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5clzjwu" text="8" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3bqh24a" text="9" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6ccry96" text="10" ]

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yxvan6v4" text="11" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6a6luam" text="12" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yysaatyq" text="13" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y59lt4lg" text="14" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3l9vbwu" text="15" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y22xf589" text="16" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y54ouw73" text="17" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5atonom" text="1" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y583bjrx" text="2" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yy9xoy24" text="3" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y2npbhn4" text="4" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y42aorlh" text="5" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3ultrj8" text="6" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yx9pk3b5" text="7" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4anv6eh" text="8" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y64sv6cz" text="9" ]   [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6aglw8c" text="10" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y59nn9v5" text="11" ]      [maxbutton id="3" rl="https://tinyurl.com/yxjy4hdj" text="12" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y2ggpkec" text="13" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yykl9e8w" text="14" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3zynj36" text="15" ]  [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yxabt33h" text="16" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y286tmeo" text="17" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y2jdg55d" text="18" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3pz5ryq" text="19" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3hvgqln" text="20" ]     

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3ew6oj7" text="21" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yxzsb7kl" text="22" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4uj3vc6" text="23" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yyzsn3ze" text="24" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5fvnhwe" text="25" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5jj2joh" text="26" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yxcuw7bd" text="28" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yyvs2upk" text="29" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5pv2dm7" text="30" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y27xp92s" text="31" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y66yehsy" text="32" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6y79fgj" text="33" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yymfd958" text="34" ]     

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y2o277vx" text="36" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3mh8dnj" text="37" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4v7nhnx" text="38" ]     

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/          y588d5nb" text="40" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y38dvd8t" text="42" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3rksarm" text="1" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6jg4gue" text="2" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y2ey8gxw" text="3" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3sped7f" text="4" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4slpk25" text="5" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4hk7wqv" text="6" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yy3ubjpg" text="7" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5qorvss" text="8" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4mgra2o" text="9" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y2najqpx" text="10" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6nrqypt" text="11" ]      

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3heo23a" text="12" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6jx2oly" text="1" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3wkkgew" text="2" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4cdcg2e" text="3" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y2jdd4vn" text="4" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6f597q5" text="5" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5cuxn5u" text="6" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5emcf7u" text="7" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4c9c34t" text="8" ]    [maxbutton id="3" url="https://kibinimatika.org/%D7%92%D7%91%D7%A2%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%92%20481/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%91%D7%A2-%D7%9B%D7%A8%D7%9A-%D7%92-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-804-%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%91%D7%A2-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-481-804-%D7%9B%D7%A8%D7%9A-%D7%92-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-442-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-59/" text="9" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5yak4na" text="1" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yy5y4ym7" text="2" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y35k3hxp" text="3" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y64dcrvc" text="4" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6bphrsn" text="5" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y55nd28h" text="6" ]

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y287tysu" text="7" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4kxm9lt" text="8" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yxcl9tw2" text="9" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yywd8o3o" text="10" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y532xtnb" text="11" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4efc9lu" text="12" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yxqdatn4" text="13" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yy76fcxw" text="14" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6xlz2k6" text="15" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6lhastq" text="16" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y64scynv" text="17" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y37xfzxu" text="18" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6k2uz6n" text="1" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5r9pxy6" text="2" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y2tr7wlj" text="3" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y2kxdfvo" text="4" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4y54fqz" text="5" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yyu7ocs3" text="6" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6f9kola" text="7" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y55eqrws" text="8" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3jdankh" text="9" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y2lruxaf" text="10" ]     

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y43orj7l" text="11" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yxhwrguf" text="12" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y24dvtqx" text="13" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4vupnvp" text="14" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y28nswwc" text="15" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6c4zgxh" text="16" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3jj9myw" text="17" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y27dz8st" text="18" ]

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yxtagq9v" text="1" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y35dt73t" text="2" ]    [maxbutton id="3" url="https://kibinimatika.org/%D7%92%D7%91%D7%A2%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%93%20%20804/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%91%D7%A2-%D7%9B%D7%A8%D7%9A-%D7%93-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-481-804-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-704-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-9/" text="3" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yxp6pv8q" text="4" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yyncwb82" text="5" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3myh8w6" text="6" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5caaebr" text="7" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y534uggf" text="8" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y22u7g4s" text="9" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5m48jdz" text="10" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y68xk6ju" text="11" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y2z737f5" text="12" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yxr3xbuz" text="13" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4cjk7sv" text="15" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y4g8qxhz" text="2" ]      [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yxfl2ywz" text="3" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y6ylloqm" text="4" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y5dsse7q" text="5" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3dvp458" text="6" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yy4f4y4s" text="7" ] 

[maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/yyaapyqg" text="8" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y2hrleua" text="9" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y3yr7dlh" text="10" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y26zsyx2" text="11" ]    [maxbutton id="3" url="https://tinyurl.com/y35zzpc8" text="12" ] 

פתרונות מלאים ומפורטים לעבודת הקיץ של יואל גבע 4 יחידות.