מחירו של מוצר היה 400 ש"ח. אחרי שנה עלה המחיר באחוז מסויים ומייד אחר כך הוזל ב20 ש"ח. שנה לאחר מכן עלה שוב מחיר המוצר באותו אחוז שבו הוא עלה אחרי שנה (לא כולל ההוזלה) ואז היה מחירו 600 ש"ח. באיזה אחוז עלה מחיר המוצר ?