דפי עבודה חדשים – לתלמידים (ללא סיסמה)


 כיתה ח – יחס פרופורציה וקנה מידה – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה א – טופס 8-3-0106-2013-2014


 כיתה ח – הפונקציה הקווית – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה א – טופס 8-3-0207-2013-2014

 כיתה ח – הפונקציה הקווית – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה ב – טופס 8-3-0208-2013-2014      

 

 כיתה ח – חפיפת משולשים – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה א+ב – טופס 8-3-0310-2013-2014 

 כיתה ח – חפיפת משולשים – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה ב – טופס 8-3-0311-2013-2014   

 

 כיתה ח – תיכון במשולש – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה א+ב – טופס 8-3-0312-2013-2014     

 כיתה ח – תיכון במשולש – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה ב – טופס 8-3-0313-2013-2014       

 

 כיתה ח – משולש שווה שוקיים – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה א – טופס 8-3-0401-2013-2014 

 כיתה ח – משולש שווה שוקיים – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה ב – טופס 8-3-0402-2013-2014 

 

 כיתה ח – דמיון משולשים – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה א – טופס 8-3-1010-2013-2014  
 כיתה ח – דמיון משולשים – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה ב – טופס 8-3-1011-2013-2014   

 כיתה ח – אחוזים – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה א – טופס 8-3-0510-2013-2014             

 כיתה ח – אחוזים – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה ב – טופס 8-3-0511-2013-2014              

 

 כיתה ח – משוואות ושאלות מילוליות – דפי סיכום 1 – רמה א – טופס 8-3-0601-2013-2014   

 כיתה ח – משוואות ושאלות מילוליות – דפי סיכום 1 – רמה ב – טופס 8-3-0602-2013-2014    


 כיתה ח – אי שוויונות – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה א – טופס 8-3-1401-2013-2014    

 כיתה ח – אי שוויונות – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה ב – טופס 8-3-1402-2013-2014     

 

 כיתה ח – טכניקה אלגברית – דפי סיכום לתלמידים 1 – רמה א – טופס 8-3-0710-2013-2014