פתרונות מלאים לעבודת הקיץ 5 יחידות יואל גבע

  2        5

      9    10 

  11

12    13    14    15 

  16     17 

18    19    20    21   

22

  2    3    4    5

     8     9    10 

  11

12    13    14    15   

16    17

18    19    20    21   

22    23

24    25    26    27   

28

29    30    31    32   

33    34

35    36    37    38   

39    40

41    42    43    44   

45

46    47    48    49

  2     3     4     5 

  6

11    12    13    14   

15

16   

   1        4

10     11     12

          3      4  

5         7        

 9

10    11    12    13   

14

16     17     18 

   19     20     21      

22      23     24   

 25

   7     8     9   

 10     11     12

13     14     15

   2         4     5 

   6     7     8

   10     11     12 

   13     14