פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ 2020 שאלון 581

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד א

פתרון בגרות 581 מועד ב שנת 2020

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד ב

פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד חורף 2020 שאלון 581

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד חורף 2020