פתרון בגרות 581 מועד א שנת 2012

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד א

פתרון בגרות 581 מועד ב שנת 2012

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד ב

פתרון בגרות 581 מועד חורף שנת 2012

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד חורף