פתרון בגרות מתמטיקה שאלון 482 מועד א שנת 2020

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד א

פתרון בגרות מתמטיקה שאלון 482 מועד ב שנת 2020

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד ב

פתרון בגרות מתמטיקה שאלון 482 מועד חורף שנת 2020

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד חורף