קורס חקירת פונקציה רציונלית 4-5 יחידות-8 שיעורים

חקירת פונקציה רציונלית-שיעור 1 -איך גוזרים פונקציה רציונלית.

חקירת פונקציה רציונלית-שיעור 2 -איך גוזרים פונקציה רציונלית המשך

חקירת פונקציה רציונלית-שיעור 3 - מציאת תחום הגדרה של פונקציה רציונלית

חקירת פונקציה רציונלית-שיעור 4-אסימפטוטה אנכית ואסימפטוטה אופקית

חקירת פונקציה רציונלית-שיעור 5-מציאת נקודות קיצון ותחומי עליה וירידה

חקירת פונקציה רציונלית-שיעור 6 -מציאת נקודות קיצון ותחומי עליה וירידה

פונקציה רציונלית-שיעור 7-

חקירת פונקציה רציונלית -שיעור 8 אחרון -חקירה מלאה של פונקציה רציונלית,מהתחלה עד הסוף