קורס מספרים מרוכבים 5 יחידות

מספרים מרוכבים-שיעור 1-הכרת המספר המרוכב והשימוש בו

מספרים מרוכבים-שיעור 2-חיבור,חיסור וכפל של מספרים מרוכבים

מספרים מרוכבים-שיעור 3-חילוק של מספרים מרוכבים והכרת המספר הצמוד

מספרים מרוכבים-שיעור 4-שיוויון בין מספרים מרוכבים-פתרון משוואה

מספרים מרוכבים-שיעור 5 -מספרים מרוכבים בסדרה חשבונית והנדסית

מספרים מרוכבים-שיעור 6 -משוואות עם נעלמים מרוכבים

מספרים מרוכבים-שיעור 7 -משוואות עם נעלמים מרוכבים ומספר צמוד

מספרים מרוכבים-שיעור 8-הוצאת שורש ריבועי של מספר מרוכב

מספרים מרוכבים-שיעור 9-פתרון משוואה ריבועית עם מספר מרוכב

שיעור 10-מספרים מרוכבים-מישור גאוס ומה הערך המוחלט של מספר מרוכב

שיעור 11-מספרים מרוכבים-ההצגה הקוטבית ( טריגונומטרית ) של מספר מרוכב

שיעור 12-כפל וחילוק מספרים מרוכבים המוצגים בהצגה קוטבית(טריגונומטרית

שיעור 13-מספרים מרוכבים-משפט דה מואבר חלק א

שיעור 14-משפט דה מואבר חלק ב

שיעור 15 -משפט דה מואבר חלק ג