קורס סדרה חשבונית 4-5 יחידות -8 שיעורים

סדרה חשבונית -שיעור 1-האיבר הכללי בסדרה חשבונית 4-5 יחידות

סדרה חשבונית -שיעור 2-כלל הנסיגה,הגדרת איבר לפי מיקום,הוכחת סדרה חשבונית. 4-5 יחידות

סדרה חשבונית-שיעור 3-סכום של סדרה חשבונית

סדרה חשבונית-שיעור 4-האיברים במקומות הזוגיים ובמקומות האי זוגיים

סדרה חשבונית-שיעור 5-איבר כללי בסדרה חשבונית -שאלת תרגול קצרה

סדרה חשבונית-שיעור 6-בגרות שאלון 482 קיץ 2014 מועד ג שאלה 1

סדרה חשבונית-שיעור 7-תרגול בגרות 482 קיץ 2016 מועד ב שאלה 1

סדרה חשבונית-שיעור 8-בגרות 482 קיץ 2013 מועד א שאלה 1