קורס חקירת פונקציית שורש 4-5 יחידות

חקירת פונקציית שורש-שיעור 1 -איך גוזרים פונקציית שורש

חקירת פונקצית שורש-שיעור 2-איך גוזרים מכפלת שתי פונקציות

חקירת פונקצית שורש-שיעור 3-גזירת פונקציה רציונלית עם שורש

שיעור 4 -מציאת תחום ההגדרה של פונקציה עם שורש-חקירת פונקציית שורש

שיעור 5 -תחום הגדרה במקרה של אי שיוויון ריבועי- חקירת פונקציית שורש 

חקירת פונקציית שורש-תחום הגדרה המשך-תוספת ל-5 יחידות-אי שיויון עם מונה ומכנה

שיעור 7 - חקירת פונקצית שורש-מציאת נקודות קיצון ותחומי עליה וירידה

שיעור 8 - חקירת פונקצית שורש-מציאת נקודות חיתןך עם הצירים