קורס סדרה הנדסית 5 יחידות -לעדכן מספר השיעורים

שיעור 1 -האיבר הכללי של סדרה הנדסית

שיעור 2-סדרה הנדסית-המשך האיבר הכללי של סדרה הנדסית

שיעור 3-סדרה הנדסית-מציאת מקומו הסידורי של איבר בסדרה הנדסית

שיעור 4 - סדרה הנדסית 5-איך נוכיח שסדרה היא סדרה הנדסית

שיעור 5 -סדרה הנדסית 5 -הסכום של סדרה הנדסית

שיעור 6-סדרה הנדסית 5 יחידות-מציאת נוסחה לסכום איברי סדרה הנדסית

שיעור 7 - סדרה הנדסית-מציאת האיבר הכללי של סדרה על ידי נוסחת סכום

שיעור 8-סדרה הנדסית-סכום של איברים אחרונים בסדרה הנדסית

שיעור 9-סדרה הנדסית- האיברים במקומות הזוגיים ובמקומות האי זוגיים