פתרון בגרות 482 מועד א שנת 2019

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד א קיץ 2019

פתרון בגרות 482 מועד ב שנת 2019

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד ב קיץ 2019

פתרון בגרות 482 מועד חורף שנת 2019

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד חורף 2019