קורס מציאת אסימפטוטה אופקית בפונקציה רציונלית עם שורש

שיעור 1

שיעור 2

שיעור 3