קורס מציאת אסימפטוטה אופקית בפונקציה רציונלית עם שורש