קורס פתרון משוואות אי רציונליות-משוואות עם שורשים

דוגמא 1