קורס אינטגרלים

שיעור 1-מציאת האינטגרל

שיעור 2 -האינטגרל הלא מסויים-פונקציה קדומה

שיעור 3-האינטגרל המסויים-שטחים

שיעור 4-חישוב שטחים בין שתי פונקציות

שיעור 5-שטחים מפוצלים

שיעור 6-שטחים מורכבים

שיעור 7-אינטגרל של פונקציה מורכבת

שיעור 8-אינטגרל של פונקציה רציונלית

שיעור 9-אינטגרלים של פונקציה עם שורשים