קורס חקירת פונקציה פולינומים

שיעור 1-הנגזרת

שיעור 2-המשך הנגזרת

שיעור 3-משוואת משיק

שיעור 4-משוואת משיק עם פרמטרים