קורס חקירת פונקציה פולינומים

שיעור 1-הנגזרת

שיעור 2-המשך הנגזרת

שיעור 3-משוואת משיק

שיעור 4-משוואת משיק עם פרמטרים

שיעור 5-מציאת נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה

שיעור 6-מציאת נקודות חיתוך עם הצירים

שיעור 7 -חקירה מלאה של פונקציית פולינום

שיעור 8-מציאת סוג קיצון ע

שיעור 9-חקירת פונקציה עם פרמטרים