פתרון בגרות 481 מועד קיץ 2013 מועד א

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד א

פתרון בגרות 481 מועד קיץ 2013 מועד ב

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד ב

פתרון בגרות 481 מועד חורף שנת 2013

סרטוני הסבר:

עד כאן מועד חורף